9 Mało Znanych Czynników, Które Mogą Przeszkodzić Ci znaleźć psychologa

sychoterapii Gestalt jest podejście holistyczne, które polega na ujmowaniu organizmu człowieka, jego ciała oraz psychiki, jako jednej całości. Psychoterapia Gestalt, na

9 Mało Znanych Czynników, Które Mogą Przeszkodzić Ci znaleźć psychologa psychoterapeuta Kraków

Charakterystyka terapii Gestalt

Jednym z głównych nurtów psychoterapeutycznych jest nurt humanistyczny, w ramach którego można wyróżnić psychoterapię Gestalt. Głównym założeniem psychoterapii Gestalt jest podejście holistyczne, które polega na ujmowaniu organizmu człowieka, jego ciała oraz psychiki, jako jednej całości. Psychoterapia Gestalt, na